USPRAWIEDLIWIENIE – Podstawa.

Pytanie (1916-Z) – Co jest przypisane usprawiedliwionemu z wiary: zasługa czy sprawiedliwość?

Odpowiedź – Należy zdefiniować wyrażenie „usprawiedliwiony z wiary”, ponieważ w biblijnym użyciu określenie to posiada dwa odrębne znaczenia. Na przykład czytamy, że Abraham był usprawiedliwiony z wiary, lecz oczywiście nie w takim znaczeniu, jak usprawiedliwiony jest Kościół! Abraham był usprawiedliwiony do społeczności z Bogiem, aby dostąpić pewnej obietnicy, aby dowiedzieć się o pewnych rzeczach, które Bóg zamierza dokonać w przyszłości oraz by okazać swoją wierność Bogu według Boskiego standardu. Lecz nie był usprawiedliwiony do życia wiecznego. Nie był usprawiedliwiony w tym znaczeniu, że mógł zostać zaproszony do stawienia swego ciała ofiarą żywą i stania się odkupicielem za Adama lub w jakimkolwiek innym znaczeniu złożyć ofiarę, która wniosłaby zasługę za kogoś innego. Nikt nie mógł być w ten sposób usprawiedliwiony z wiary wcześniej niż dopiero po śmierci Jezusa, po Jego wstąpieniu na wysokość i okazaniu się „przed oblicznością Bożą za nami” [Hebr. 9:24] – za Kościołem. [415,1]