USPRAWIEDLIWIENIE – Przez kogo?

Pytanie (1916) – Kto usprawiedliwia, Bóg czy Jezus?

Odpowiedź – Zarówno Bóg, jak i Jezus usprawiedliwiają. Apostoł mówi: „Bóg jest, który usprawiedliwia” (Rzym. 8:33). Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w krew Jezusa. Usprawiedliwienie Boże zostało zapewnione dzięki krwi Jezusowej. Usprawiedliwienie Boże nie było zamierzone dla nikogo inaczej niż tylko przez krew Chrystusa. Najpierw Chrystus musiał umrzeć, zanim ktokolwiek mógł być usprawiedliwiony. Apostoł mówi: „Z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” (Hebr. 2:9). Z tych, którzy żyli przed Chrystusem, nikt nie otrzymał innego usprawiedliwienia, jak tylko tymczasowe, bez względu na to, kim był. Rzeczywiste usprawiedliwienie zależne było od tego, co Jezus uczyni na krzyżu.

Bóg jest tym, który usprawiedliwia, ponieważ Bóg był tym, który potępił. Nie Jezus wystawił Adama na próbę. Adam nie zgrzeszył przeciwko Jezusowi ani przeciwko jakiemukolwiek prawu Jezusa, lecz zgrzeszył przeciwko prawu Ojcowskiemu, przeciwko Bożej sprawiedliwości. Sprawiedliwość Boża wydała wyrok przeciwko Adamowi. Dlatego Adam nie może być usprawiedliwiony, dopóki sprawiedliwości Boskiej nie stanie się zadość. Zanim możemy być usprawiedliwieni, musimy sami dojść do pewnego stanu, a potem musimy mieć Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Ten Orędownik jest wielkim Arcykapłanem, którego Bóg przeznaczył do tej służby. Bóg przyjmuje nas na podstawie pojednawczego dzieła tegoż Arcykapłana. [410,1]