USPRAWIEDLIWIENIE – Przed 1881 rokiem.

Pytanie (1911-Z) – Czy uważasz, że Pismo Święte naucza wprost lub pośrednio, przez porównanie z dyspensacją żydowską, że jest konieczne, aby ci, którzy ostatecznie będą stanowić Malutkie Stadko, musieli być w stanie usprawiedliwienia przed październikiem 1881 roku?

Odpowiedź – Nie. My tak nie rozumiemy tej sprawy. [403,1]