USPRAWIEDLIWIENIE – A uświęcenie przez krew.

Pytanie (1909) – Proszę wytłumaczyć, jaka jest różnica między usprawiedliwieniem przez krew Jezusa a poświęceniem przez krew przymierza?

Odpowiedź – Jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa w takim znaczeniu, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż ta krew, czyli śmierć Chrystusa, zapłaciła karę za grzech oraz że z łaski Bożej i przez zastosowanie tej krwi do domu wiary każdy, kto od dnia zesłania ducha świętego ją przyjmuje, wchodzi pod warunki tego usprawiedliwienia. W obecnym czasie usprawiedliwienie to przechodzi przez Kościół, a ostatecznie przejdzie przez Izrael na cały świat ludzkości, ale cała zasługa pochodzi z krwi Chrystusa. Usprawiedliwia to nas do natury ludzkiej. Nikt nigdy nie został usprawiedliwiony do natury duchowej ani też nigdy natura taka nie była dana komukolwiek przez usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie znaczy „uczynienie sprawiedliwym”. Cały świat znajduje się pod potępieniem, jest niesprawiedliwy, jest nieprawy i aby mógł być przywrócony do Boga, potrzebuje usprawiedliwienia. W obecnym wieku jest ono tylko przypisane przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa.

A teraz druga część pytania: Co znaczy być poświęconym przez krew przymierza? Jesteśmy poświęceni przez krew Nowego Przymierza, ponieważ jest to dla nas sposobność, czyli przywilej, wejścia w społeczność z Nowym Przymierzem i z ofiarą Chrystusa. W jaki sposób? Pan Jezus zaprasza was i mnie teraz, gdyśmy już zostali usprawiedliwieni przez krew Jezusa, abyśmy się poświęcili, czyli stawili ciała nasze ofiarą żywą, świętą i przyjemną Bogu. Po co mamy to czynić? Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego cierpieniach, w Jego ofierze, jako członkowie Jego Ciała teraz i abyśmy mogli mieć udział z Nim w składaniu naszej krwi, czyli życia w związku z pieczętowaniem Nowego Przymierza, które we współpracy z Izraelem ma błogosławić wszystkie narody ziemi. Jest to bardzo ważne pytanie, więc nie jestem pewny, czy dość wyraźnie je wytłumaczyłem. Czy ci, którzy nie zrozumieli tego dobrze, mogliby podnieść ręce? (Nikt nie podniósł ręki.) Jestem bardzo z tego zadowolony.

Ale podkreślając ważność tej sprawy, mogę powiedzieć, że usprawiedliwienie następuje przez krew Jezusa, podczas gdy uświęcenie jest skutkiem przywileju cierpienia z Nim, w związku z przelaniem naszej krwi, czyli śmiercią naszego starego ciała, co ma zapieczętować Nowe Przymierze. Gdyby to Nowe Przymierze nie miało być zapieczętowane, to ani wy, ani ja nie mielibyśmy sposobności wydawania naszego życia z Jezusem. [395,3]