USPRAWIEDLIWIENIE – Świata na końcu Tysiąclecia.

Pytanie (1907) – Kiedy świat będzie usprawiedliwiony – na początku czy na końcu Tysiąclecia?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że świat zostanie usprawiedliwiony na końcu Tysiąclecia. Zgodnie z naszym rozumieniem Pisma Świętego postępowanie Boga ze światem nie będzie takie samo jak Jego postępowanie z Kościołem. Teraz ci, którzy wierzą, są indywidualnie poczytywani za usprawiedliwionych. Zważcie, że nie są oni usprawiedliwieni, lecz poczytani za usprawiedliwionych. Słowo usprawiedliwienie oznacza uczynienie kogoś sprawiedliwym, a przecież sami wiecie, że ciało wasze nie jest sprawiedliwe i ja także wiem, że moje ciało takie nie jest. Wierzenie w Jezusa Chrystusa nie uczyniło ciała naszego sprawiedliwym, nie doprowadziło naszych władz umysłowych do doskonałej równowagi ani nie uczyniło nas doskonałymi pod jakimkolwiek innym względem. Lecz inaczej będzie się Pan obchodził ze światem. Postępowanie Jego ze światem, jak zaznacza Pismo Święte, będzie rzeczywistym usprawiedliwieniem. Zamiast mówić ludziom w Tysiącleciu: „Jesteście usprawiedliwieni przez wiarę”, Pan oświadczy: „Bądźcie posłuszni prawom tego królestwa, a jeżeli będziecie posłuszni, dochodzić będziecie stopniowo, krok po kroku do doskonałości, a przy końcu Tysiąclecia staniecie się doskonałymi zupełnie i będziecie sprawiedliwi”. Wówczas ludzie nie będą usprawiedliwieni, będą sprawiedliwi. Taka jest obietnica Boga dla świata – że przywróci ich ponownie do rzeczywistej doskonałości. [395,2]