SPRAWIEDLIWOŚĆ – Zadośćuczynienie.

Pytanie (1916-Z) – Kiedy i jak sprawiedliwość zostaje zaspokojona?

Odpowiedź – Odpowiedź na to pytanie jest powyżej. [395,1]