SPRAWIEDLIWOŚĆ – Zaspokojenie jej.

Pytanie (1916-Z) – Czy Jezus zaspokoił sprawiedliwość, gdy wstąpił do nieba?

Odpowiedź – Sprawiedliwość była zawsze zaspokojona. Sprawiedliwość nigdy nie zwalnia, dopóki nie otrzyma ekwiwalentu. Na przykład, sprawiedliwość była zaspokojona, kiedy Adam został skazany na śmierć za przestępstwo. Sprawiedliwość była zaspokojona przez cały czas, trzymając Adama i rodzaj ludzki za ten grzech. Sprawiedliwość jest zaspokojona teraz, pozwalając Kościołowi przechodzić przez obecne warunki, ponieważ w rękach sprawiedliwości złożony jest depozyt najzupełniej odpowiadający wymaganiom względem Kościoła, a nawet bardziej wartościowy. Sprawiedliwość nie będzie zaspokojona, aby uwolnić rodzaj ludzki, dopóki na ręce sprawiedliwości nie zostanie wpłacona pełna cena okupowa. Stanie się to wtedy, gdy Kościół zostanie skompletowany i uwielbiony. [394,2]