SPRAWIEDLIWOŚĆ – Podstawa do współdziedziczenia.

Pytanie (1916-Z) – Jak ktoś może być częścią wspólnej ofiary z Chrystusem, jeżeli sprawiedliwość nie została w pełni zaspokojona przez Jezusa Chrystusa, gdy wstąpił On do nieba?

Odpowiedź – Złożony depozyt jest wystarczającą zasługą za grzechy całego świata i na mocy tego depozytu sprawiedliwość została zupełnie zaspokojona dla zwolnienia tych członków rodzaju ludzkiego, którzy weszli w szczególne przymierze społeczności z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa i którzy uczynili przymierze przy ofierze. [394,1]