SPRAWIEDLIWOŚĆ – Zadośćuczynienie a śmierć Chrystusa.

Pytanie (1910) – „Gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł” [Rzym. 5:8]. Proszę wytłumaczyć to i zharmonizować z myślą, że sprawiedliwość względem grzeszników nie jest zaspokojona.

Odpowiedź – Wyrażenie tego w ten sposób jest błędne. Sprawiedliwość jest zaspokojona względem grzeszników, którzy odwrócili się od grzechu i przyjęli Boskie zarządzenie w Chrystusie. To jest klasa, o której werset mówi „byliśmy” i „za nas”. Tacy nie są już więcej grzesznikami w tym znaczeniu, że nie grzeszą rozmyślnie. Dopóki jesteś dobrowolnym grzesznikiem, jesteś częścią świata. Po odwróceniu się od grzechu i zbliżeniu do Boga zbliżył się On do ciebie. Jednak nie przyjął cię, jeśli nie przystąpiłeś do Ojca przez Orędownika. [392,1]