SPRAWIEDLIWOŚĆ – Kiedy zaspokojona?

Pytanie (1909) – Czytamy w 1 Tym. 2:5-6, że: „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich”. Czy wymagania sprawiedliwości zostały w obecnym czasie zaspokojone?

Odpowiedź – Odpowiadam, że wymagania sprawiedliwości względem świata nie zostały zaspokojone w obecnym czasie, z tym wyjątkiem, że świat znajduje się w grzechu, a sprawiedliwość zaspokojona jest o tyle, że przetrzymuje grzesznika. Możemy więc twierdzić, że sprawiedliwość jest zaspokojona, ale nie w taki sposób, że gotowa jest darować grzesznikowi i dać mu żywot wieczny.

Jak więc zastosować to zdanie z Pisma Świętego, że człowiek Chrystus Jezus dał samego siebie na okup za wszystkich? Otóż, drogi bracie, oddanie czegoś na jakiś szczególny cel, a zastosowanie tego – to dwie różne rzeczy. Podamy tu ilustrację: Powiedzmy, że John Smith dał milion dolarów na wybudowanie uczelni, żeby kształcić wszystkich Skandynawów na wybrzeżu Pacyfiku. Jedną rzeczą jest dać milion dolarów, inną wybudować uczelnię, jeszcze inną sprowadzić ludzi do budynku, inną wreszcie uczyć ich tam, gdy już znajdować się będą wewnątrz; lecz ten, co dał milion dolarów, dał je w tym celu. Tak więc, kiedy Jezus umarł, dał samego siebie jako okup za wszystkich, co miało być świadczone we właściwym czasie [1 Tym. 2:6 NB], stosownie do celu, jaki Bóg z góry wyznaczył i od którego nie odstąpi. [391,1]