SĄD – Wiązanie królów i dostojników.

Pytanie (1916) – Psalm 149:8-9 brzmi: „Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi; aby postąpili z nimi według prawa, zapisanego. Tać jest sława wszystkich świętych jego”. Czy odnosi się to do obecnego czasu? Jeżeli tak, to jak to się wypełnia?

Odpowiedź – Już pisaliśmy na ten temat w „The Watch Tower” (Z 1914, str. 135, akapit 3, kolumna l [R-5450, Straż 2/2014, str. 31]). Prawdopodobnie lepiej byłoby przeczytać ten artykuł. Wskazaliśmy wówczas, że psalm ten zdaje się przedstawiać czas, kiedy lud Pański po tej stronie zasłony będzie pod jakimś względem wybitny na świecie. Jest powiedziane: „Radować się będą święci w chwale Bożej” [Psalm 149:5]. Swego czasu sądziliśmy, że oznacza to radowanie się w niebie, ale teraz widzimy, że aby radować się w chwale, niekoniecznie trzeba być po drugiej stronie zasłony, lecz z tej strony zasłony. Psalmista mówi dalej: „Wesoło śpiewają na swym posłaniu” [Psalm 149:5 NB]. Oświadcza, że święci będą mieć na swych posłaniach miecz obosieczny w rękach. Posłanie wyobraża stan spokoju, o ile to dotyczy wiary. Oczywiście, czuć się będziemy wygodnie po drugiej stronie zasłony; ale to, co mówi psalmista, wyraźnie odnosi się do swobody wiary po tej stronie zasłony. Miecz obosieczny oznacza Słowo Boże. To musi oznaczać tutaj, albowiem po tamtej stronie nikt nie będzie uderzał niczego mieczem obosiecznym. Na pewno to będzie tutaj. Ten obosieczny miecz w rękach świętych oznacza, że podczas gdy odpoczywają w swej wierze, mają Słowo Boże, ostre i potężne, tak że są zdolni odeprzeć wszystko, co sprzeciwia się Prawdzie. Wszystko to przynależy do tej strony zasłony. To są święci, którzy będą wykonywać zapisany sąd. W jaki sposób? Nie potrafię podać wszystkich szczegółów. Niewątpliwie będzie wiele szczegółów, gdy dojdziemy do tego czasu. Powinniśmy być gotowi wypełnić każde zadanie, jakie Pan może nam dać. Pan przydzieli każdemu ze swych wiernych jakąś część.

Trochę później zrozumiemy, co ma oznaczać ten sąd. Rzeka Jordan oznacza sąd, a uderzenie Jordanu może oznaczać zastosowanie Prawdy w taki sposób, że będzie to sądem. Eliasz będzie władać swym mieczem. Nie podano szczegółów co do tego, ale pozostawiono nam obserwowanie Pańskiego kierownictwa. Pan w swej łaskawości zasłonił oczy nasze na tę sprawę. Dotychczas nigdy nie zwracaliśmy zbytniej uwagi na to, co Eliasz robił nad Jordanem i czy ta ważna praca, jaką on tam wykonywał, ma jakieś szczególne znaczenie. Ale teraz widzimy, że przyszliśmy do Jordanu w roku 1914 oraz że Eliasz i Elizeusz tam stali, rozmawiając tak, jak my to dziś czynimy. Kiedy porozmawiali ze sobą chwilę, Eliasz zwinął swój płaszcz – co wyraźnie odnosi się do jakiejś specjalnej mocy danej klasie Eliasza – i uderzył wody rzeki. Z dnia na dzień bacznie obserwujemy, co to może znaczyć. Wszystko prowadziło aż do tego uderzenia. Wszystko, co było przedtem, przygotowywało do tego. Codziennie obserwuję, co to zwinięcie płaszcza może oznaczać. Wydaje się, jakby miało to oznaczać dużą sumę pieniędzy. Staramy się zwijać każdy płaszcz, jaki się pojawia. To uderzenie prawdopodobnie dotknie cały cywilizowany świat. Odczuje on wpływ tego uderzenia. Bądźmy gotowi. [386,1]