JUDASZ – Próba ostateczna.

Pytanie (1909) – Czy próba Judasza była ostateczna?

Odpowiedź – Nie wiem i nie mam upoważnienia, aby mówić coś więcej ponad to, co jest napisane, czyli: „Dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek” [Mat. 26:24]. Nie wiem, czy byłoby dobrze, gdyby jeszcze miał mieć sposobność udziału w zmartwychwstaniu.

Wiemy, że Judasz i inni apostołowie posiadali ducha świętego w takim stopniu, w jakim inni Żydzi go nie mieli. Pan udzielił im swego ducha, gdy rozsyłał ich jako swoich przedstawicieli, dając im moc nad duchami nieczystymi i nad różnymi chorobami. Moc ta, działająca na nich i przez nich, dawała im pod każdym względem władzę i przewagę nad pozostałymi Żydami. Jeżeli jednak Bóg ma jeszcze coś dla Judasza w przyszłości, to możecie być pewni, że ja nie będę się temu sprzeciwiał. Mam zbyt wiele szacunku dla Pana, by to zrobić. [382,2]