JUDASZ – Czy zdradzenie Jezusa było obowiązkiem?

Pytanie (1905) – Jeżeli zdradzenie Zbawiciela było konieczne, to dlaczego Judasz był potępiony za spełnienie swego obowiązku?

Odpowiedź – Ja nie znam żadnego wersetu, który mówiłby, że Judasz był zobowiązany tego dokonać. Sprawa ta przedstawia się następująco: Proroctwo mówiło, że nasz Pan będzie zdradzony, tak samo, jak było powiedziane, że Pan miał wjechać do Jeruzalemu wśród radosnych okrzyków. Toteż Pan powiedział później, że gdyby lud nie wykrzykiwał, to wołałyby kamienie. Podobnie też przedstawia się sprawa zdrady – nie było wcale przymusu, żeby Judasz to uczynił. Pismo Święte mówi, że dał się on opanować przez diabła i że był złodziejem. Ja bym się nie litował nad Judaszem. [382,1]