JUBILEUSZ – Odnośnie Tysiąclecia i wielkiego Jubileuszu ziemi.

Pytanie (1905) – Kiedy rozpocznie się wielki Jubileusz ziemi i czy Jubileusz jest czymś różnym od Tysiąclecia?

Odpowiedź – Nie, jest to dalszy ciąg obrazu. Znajdujemy się w czasie wielkiego Jubileuszu już teraz. Ktoś może powie: My jednak nie widzimy restytucji! Zauważmy więc, jak było w figurze. Czy jubileusz rozpoczął się w środku nocy i czy zaraz każdy powrócił do swej posiadłości? Nie, ludzie nie wiedzieli, że jubileusz nadszedł, lecz kapłani mieli to ogłosić ludowi przez trąbienie w specjalne srebrne trąby. Obecnie znajdujemy się w pozafigurze tego czasu. Trąbicie w srebrne trąby Prawdy w waszym sąsiedztwie, a ja trąbię w swoim; ogłaszajcie Jubileusz. [381,1]