JÓZEF – Czy jego bracia byli typem?

Pytanie (1909) – Kiedy będziemy żyć w czasie równoległym, gdy klasa Józefa da się poznać braciom, klasie Beniamina?

Odpowiedź – Odpowiedź moja w tym względzie będzie tylko spekulacją, ponieważ Pismo Święte nie mówi o tym nic stanowczego.

Domyślamy się, że klasa Beniamina (Wielkie Grono) i klasa Józefa (Malutkie Stadko) rozpoznają się wzajemnie w czasie wielkiego ucisku. W dziewiętnastym rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że bardzo wielu ludzi przejrzy na oczy po upadku Babilonu [Obj. 19:1-2]. Pewna różnica zachodzi pomiędzy upadkiem Babilonu w znaczeniu sądowym, czyli pomiędzy jego odrzuceniem przez Pana, a jego rzeczywistym upadkiem, gdy runie jak kamień młyński. W dziewiętnastym rozdziale Objawienia czytamy też, że wielkie rzesze mówiły: „Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się” [Obj. 19:7]. Radowali się z upadku Babilonu. Jest to klasa Beniamina, radującą się z rozpoznania klasy Józefa. Nastąpi to wtedy, gdy Malutkie Stadko zastanie już przemienione, a Wielkie Grono pozostanie jeszcze na pewną miarę ucisku i rozpozna Malutkie Stadko. [380,3]