ŻYDZI – Jak mogliby mieć życie przez zachowanie Zakonu, a bez okupu?

Pytanie (1912) – Jak Bóg mógł zaoferować Żydom życie wieczne przez zachowanie Zakonu, a bez okupu?

Odpowiedź – Bóg w rzeczywistości nie zaoferował Żydom nic niezwykłego. Złożył im propozycję, że gdy zachowają Zakon, otrzymają żywot wieczny. Była to oferta dla każdego. Żydzi jednak nie mogli zachować Zakonu, lecz potrzebowali kogoś do pomocy i Pan został upoważniony, aby im dopomóc. Będąc w stanie niedoskonałym, potrzebowali, aby ktoś inny zachował Zakon za nich. Pańska propozycja dla Izraela była taka sama jak dla całego świata, począwszy od Adama, a mianowicie: Zachowajcie mój Zakon, a będziecie żyć wiecznie. Pan wymaga, że kto chce żyć wiecznie, musi zachować Zakon. My również musimy to czynić. Nie musimy jednak zachowywać litery i obrzędów Zakonu, ale mamy zachować go w duchu, na ile nas stać. Pełne znaczenie Zakonu wypełnione jest w nas i przyjmowane z tą modyfikacją („na ile nas stać”), ponieważ jesteśmy członkami Ciała Chrystusowego. Żydzi natomiast NIE byli usprawiedliwieni przed Bogiem bez ceny okupowej. Dana im była tylko propozycja, jedynie oferta. Bóg wymagał w formalny sposób, że gdy zachowają Zakon (chełpili się, że mogą to uczynić), będą żyć wiecznie, lecz wiemy, jaki był rezultat. Zatem, ściśle mówiąc, Bóg nie zaoferował Żydom wiecznego życia, ponieważ wobec Boga i sprawiedliwości byli oni wszyscy winni i nie zostało za nich uczynione zadośćuczynienie. [380,2]