ŻYDZI – Ich liczba w czasach apostoła Pawła.

Pytanie (1911) – Swego czasu wypowiedziałeś myśl, że prawdopodobnie nie więcej niż dziesięć tysięcy Żydów weszło do pierwotnego Kościoła. W Liście świętego Pawła do Rzymian, w rozdziale jedenastym jest wzmianka o siedmiu tysiącach za dni proroka Eliasza, po czym apostoł tak mówi: „Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały” [Rzym. 11:5]. Czy nie byłoby rozsądnym stwierdzenie, że słowa „tak tedy i teraźniejszego czasu” oznaczały, iż tych ostatków było siedem tysięcy?

Odpowiedź – Nie, ja nie brałbym tych słów tak dosłownie. W przyszłości będziemy mogli zapytać się świętego Pawła i zobaczymy, co on na to powie. [380,1]