ŻYDZI – Jezus posłany najpierw do nich.

Pytanie (1910) – Proszę o wyjaśnienie słów: „Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych” [Dzieje Ap. 3:26 NB].

Odpowiedź – To stosuje się do Żydów – „wam najpierw”. Błogosławieństwa Boże spływają najpierw na Żydów, a następnie na pogan. Pamiętamy, że Ewangelia nie dotarła do pogan prędzej, aż skończyło się siedemdziesiąt tygodni łaski dla Żydów, co nastąpiło trzy i pół roku po śmierci Jezusa i wtedy Korneliusz, pierwszy poganin, został przyjęty do Bożej łaski. Tak więc Piotr miał rację, gdy powiedział, że błogosławieństwo Boże nie mogło spłynąć na pogan aż do zakończenia się tego trzyipółletniego okresu łaski. [379,3]