ŻYDZI – Jak Bóg będzie się z nimi obchodził?

Pytanie (1909)W jakim procesie lub jaką metodą Żydzi dojdą do stanu, w którym Bóg będzie mógł mieć z nimi do czynienia?

Odpowiedź – W tej sprawie mogę się z wami podzielić jedynie swoimi domysłami. Przypuszczam, że przy końcu wielkiego ucisku Żydzi, jak i wszyscy inni ludzie, doświadczą wielu utrapień i nieszczęść, a przy końcu czasu ucisku ukażą się starożytni święci pomiędzy Żydami. Nie pomiędzy Żydami niewiernymi, ale pomiędzy wierzącymi; albowiem są jeszcze Żydzi szczerzy, oczekujący Mesjasza; i przypuszczam, że pomiędzy takimi On się objawi, czyli da im się poznać. Uwierzą oni, a inni będą się wokół nich gromadzić. Prawdopodobnie wielu niewiernych Żydów znajduje się między poganami; widząc błogosławieństwo Boże dla Izraela, również go zapragną. Wszelkie łaski i błogosławieństwa Boże będą tylko dla tych, którzy są z Nim w harmonii. [379,2]