JEZUS – Próba na rzecz praw do ludzkiego życia.

Pytanie (1914)Czy swoją godność do wiecznego życia ludzkiego Jezus udowodnił w okresie od swego urodzenia do trzydziestego roku życia, czy też pomiędzy trzydziestym rokiem a śmiercią na krzyżu?

Odpowiedź – Nie mamy powodu, by wątpić, że Pan Jezus, jako doskonały chłopiec, sprostał najwyższemu standardowi, jakiego można było spodziewać się od doskonałego chłopca; czytamy więc w Biblii, że On „pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i ludzi” [Łuk. 2:52], dorastając i dochodząc do pełnej dojrzałości, co nastąpiło w trzydziestym roku życia. Oczywiście podlegał Zakonowi przez cały ten czas i jakiekolwiek pogwałcenie Zakonu upośledziłoby Go mniej lub więcej, lecz szczególnie jest On przedstawiony jako będący na próbie życia i śmierci od chwili, gdy ofiarował samego siebie w trzydziestym roku życia. Jeżeli chodzi o naszą ocenę, to powiedzielibyśmy więc, że wtedy Jezus był na próbie tak wobec Zakonu, jak i wobec swego przymierza ofiary. Nie ulega jednak wątpliwości, że i we wszystkich poprzednich latach swego życia Jezus sprostał standardowi w poznaniu i doskonałości. [378,1]