JEZUS – Jeden z Jego tytułów.

Pytanie (1913) – Dlaczego Jezus jest nazwany jednorodzonym Synem Bożym?

Odpowiedź – W pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana apostoł opisał naszego Pana w Jego przedludzkim stanie. Tak Go określił: „Na początku był Logos (słowo, posłaniec, czyli rzecznik), a Logos był u Boga i Bogiem był on Logos. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez niego się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. (...) A ten Logos ciałem się stał i mieszkał między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca”. Jan widział chwałę Jezusową jako jednorodzonego od Ojca. Rozdział ten oznajmia, że był On jedynym, którego Ojciec stworzył bezpośrednio, albowiem wszystkie inne rzeczy stały się przez Niego. On sam był stworzony przez Ojca, a w późniejszym dziele stwarzania był czynnym przedstawicielem Ojca. To zgadza się z innymi stwierdzeniami Pisma Świętego, że Jezus był początkiem stworzenia Bożego, Alfą i Omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Był jedynym stworzonym przez Ojca i przez Niego Ojciec kontynuował całe dzieło stworzenia. Toteż apostoł powiedział w pewnym miejscu: „Ale my mamy jednego Boga Ojca (...) i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń” [1 Kor. 8:6]. [377,3]