JEZUS – Odnośnie Jego doskonałości.

Pytanie (1913) – W jaki sposób Jezus mógł być doskonałym człowiekiem, jak Adam, mając określoną płeć?

Odpowiedź – Jest to pytanie, na które nikt na świecie nie może odpowiedzieć, albowiem nie ma informacji na ten temat. Biblia przedstawia nam fakt, że Adam był stworzony pierwotnie coś na podobieństwo aniołów, czyli bez przywileju rozmnażania się. Następnie, aby powstał rodzaj ludzki, Bóg rozdzielił Adama na dwie osoby – wyjął matkę Ewę z jego boku. Tym sposobem Adam stał się dwiema osobami i napełnił ziemię mieszkańcami, aby wszyscy mogli pochodzić od jednego człowieka. Czy Jezus był jak Adam, zanim Ewa została wyjęta z jego boku, czy też takim jak Adam po stworzeniu Ewy, nikt nie może dziś odpowiedzieć ani też nie ma potrzeby, żeby na to odpowiadać, gdyż jestem pewny, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. [377,2]