JEZUS – Kiedy doskonały?

Pytanie (1912-Z) – W jakim okresie swego życia Jezus był doskonałym człowiekiem?

Odpowiedź – On był zawsze doskonały, lecz do doskonałości męskiej doszedł dopiero w wieku trzydziestu lat. Na samym początku, jako „początek stworzenia Bożego” (Obj. 3:14), był bez grzechu, doskonały na duchowym poziomie – następny po Ojcu Niebieskim. Kiedy sam się uniżył, zgodnie z Boskim planem, po to, by stać się Odkupicielem człowieka i Odnowicielem, nadal zachował swoją doskonałość, swoją bezgrzeszność. Gdy narodził się z panny, był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, był doskonałym dzieckiem. W okresie wzrostu Jego doskonałość została zachowana – był doskonałym chłopcem, doskonałym młodzieńcem i ostatecznie doskonałym mężczyzną. Jak czytamy: „Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście, i w łasce u Boga i u ludzi” [Łuk. 2:52]. [377,1]