JEZUS – Odnośnie wiecznego życia.

Pytanie (1912-Z) – Czy Jezus posiadał życie wieczne po osiągnięciu dojrzałości męskiej, czy też zachodziła potrzeba, aby był postawiony na próbie jako człowiek doskonały, zanim mógłby zostać uznany za godnego życia wiecznego?

Odpowiedź – Według Boskiego Zakonu, pod którym Jezus był urodzony, doskonałość Jego dowodziła, że był godny wiecznego życia, tak jak doskonałość Adama oznaczała życie wieczne dla niego. Lecz jak Adam, chociaż po swoim stworzeniu znajdował się w społeczności z Bogiem na podstawie przymierza, a jednak przez swoje nieposłuszeństwo, złamanie przymierza, stracił to prawo do życia wiecznego, które było mu przynależne przez Boskie Przymierze, tak i Jezus, jako doskonały człowiek, mógłby utracić swoje prawo do życia przez grzech albo też mógł je złożyć w ofierze. Jezus uczynił to drugie. [376,1]