JEZUS – Czy był spłodzony w stanie dziedzińca?

Pytanie (1912) – Czy Jezus był spłodzony w warunkach dziedzińca?

Odpowiedź – Spłodzenie Jezusa było takie samo jak innych członków Kościoła. Według ciała znajdował się w stanie dziedzińca i w chwili swego poświęcenia przeszedł poza pierwszą zasłonę. Był On Nowym Stworzeniem od chwili, gdy zstąpił na Niego duch święty. Poświęcenie Jezusa z pewnością nastąpiło, zanim został zanurzony w wodzie. Ponieważ Jego poświęcenie zostało przyjęte, Bóg ukazał to przez udzielenie Mu ducha świętego; lecz w chwili, gdy tego ducha otrzymał, znalazł się jako Nowe Stworzenie poza pierwszą zasłoną w Świątnicy. Tak więc od chwili spłodzenia z ducha, jako kapłan, wykonywał tę część swego dzieła w Świątnicy, doglądając tej części swej pracy. Jednak ciało Jego, wyobrażone w cielcu, wyniesione było poza obóz. Jako Nowe Stworzenie, był jednak w stanie Świątnicy zawsze, we dnie i w nocy, ponieważ stan ten przedstawia Nowe Stworzenie. [374,2]