JEZUS – Czy był zrodzony trzy razy?

Pytanie (1912) – Czy byłoby właściwym i prawdziwym mówić o Panu naszym Jezusie Chrystusie, że był zrodzony trzy razy? – Kol. 1:15; Łuk. 2:11; Obj. 1:5.

Odpowiedź – Nie widzę nic niewłaściwego w takim wyrażaniu się o naszym Panu. Słowo „narodziny” jest dość elastyczne. Czy Pan Jezus był stworzony? Tak! Stworzenie i zrodzenie mają prawie jedno i to samo znaczenie, jak dla mnie. Spłodzenie jest zapoczątkowaniem życia. Gdy zarodek się rozwinie, następuje zrodzenie, czyli zupełne osiągnięcie życia. Jezus osiągnął życie jako „jednorodzony od Ojca” [Jan 1:14] bardzo dawno temu, zaraz na początku. To było pierwszym zrodzeniem wspomnianym w tekstach przytoczonych w pytaniu. Jezus przyszedł na świat jako niemowlę i o tym zrodzeniu mówi ten drugi przytoczony tekst. W końcu przywrócony był do życia od umarłych, co wyrażone jest w trzecim tekście. Widzimy więc, że jest to prawdą we wszystkich trzech wypadkach, jak zostało stwierdzone w pytaniu. W każdym zawarta jest ta sama myśl, chociaż wyrażona innymi słowami; i tylko w tym jest cała różnica. [374,1]