JEZUS – Odnośnie zanurzenia w Mojżesza.

Pytanie (1911) – Czy człowiek Jezus był zanurzony w Mojżesza?

Odpowiedź – Cały naród izraelski był zanurzony w Mojżesza [1 Kor. 10:2]. Mojżesz stał się pośrednikiem, czyli przedstawicielem całego narodu żydowskiego, a naród ten był jakby w nim zanurzony, gdy przechodząc przez Morze Czerwone, miał przed sobą obłok, a po obu stronach morze. To było ich zanurzeniem w Mojżesza. Oczywiście, ponieważ Chrystus należał do narodu żydowskiego, był zanurzony w Mojżesza, był odpowiedzialny wobec Mojżesza, czyli wobec Mojżeszowego Zakonu, odpowiedzialny względem każdego aspektu Zakonu, tak samo jak każdy inny Żyd – nie mniej i nie więcej. Różnica między Nim a pozostałymi Żydami była taka sama jak różnica pomiędzy Nim a poganami. Jezus był doskonały, natomiast wszyscy inni ludzie są niedoskonali. On mógł zachować Zakon, inni zaś nie byli w stanie go zachować. Mógł zachować Zakon, ponieważ był doskonały. My zaś nie możemy zachować tego wspaniałego Zakonu, który dał Mojżesz, bo wszyscy jesteśmy niedoskonali, stąd potrzeba, aby ktoś uzupełnił nasze braki. [372,1]