JEZUS – Jednorodzony a pierwsze stworzenie.

Pytanie (1911) – Jezus nazywany jest jednorodzonym Synem Bożym. Czy wyrażenie to oznacza, że był On początkiem stworzenia Bożego, czy też odnosi się do Jego poświęcenia w Jordanie? Jeżeli to drugie, to jaka zachodzi różnica między Jego a naszym spłodzeniem do duchowej natury przy poświęceniu?

Odpowiedź – W moim zrozumieniu stosuje się to do naszego Pana od samego początku Jego egzystencji. On był jednorodzonym Synem Bożym. Bóg zesłał swego jednorodzonego Syna, z czego wynika, że był On jednorodzony, zanim został zesłany na ziemię. Gdy został zesłany, stał się ciałem. Gdy stał się ciałem, dorastał do trzydziestego roku życia, a gdy doszedł do tego wieku, uczynił swoje poświęcenie i wtedy został spłodzony z ducha do duchowej natury. Lecz według mojego zrozumienia cały czas był jednorodzonym Synem Boga. [371,3]