JEZUS – Czy Ojciec był zobowiązany dać Mu raj?

Pytanie (1911) – Powiedziałeś, że Ojciec mógłby przygotować raj dla Jezusa. Czy mamy zatem rozumieć, że przekleństwo musiałoby zostać zdjęte z ziemi, zanim Jezus mógłby uzyskać żywot wieczny?

Odpowiedź – Nie. Pytanie brata brzmi: „Czy Ojciec byłby zobowiązany, według Zakonu, dać Jezusowi rajskie mieszkanie wolne od grzechu itd.?”; brat chciałby też wiedzieć, czy miałoby to oznaczać, że cała ziemia musiałaby być uczyniona doskonałą. Odpowiadam, że nie, ponieważ gdy Bóg przygotował warunki rajskie dla Adama, cała ziemia znajdowała się w warunkach nieprzyjaznych; Bóg przygotował raj tylko w Edenie na Wschodzie i tak samo Bóg mógłby przygotować pewne miejsce dla Jezusa. [371,1]