JEZUS – Jako doskonały człowiek, czy mógłby żyć na niedoskonałej ziemi?

Pytanie (1911) – Czy Jezus jako doskonały człowiek mógłby żyć wiecznie na niedoskonałej ziemi?

Odpowiedź – Pytanie to jest takie samo, jak mieliśmy poprzednio. Gdyby Jezus zatrzymał swe prawo do natury ludzkiej bez poświęcenia się na śmierć, to miałby zupełne prawo do raju i Ojciec Niebieski niezawodnie by Mu raj zapewnił, bo taka była obietnica Zakonu: „Człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie” [Gal. 3:12] – żyć nie w grzesznych i niekorzystnych warunkach, lecz w odpowiednich. [370,2]