JEZUS – Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.

Pytanie (1911) – Proszę objaśnić tekst: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki” [Hebr. 13:8].

Odpowiedź – Nie mamy rozumieć, że werset ten jest w sprzeczności z innymi miejscami Pisma Świętego; nie mamy też naciągać Pisma Świętego tak, by wszystko pasowało. Pan nasz Jezus Chrystus dostąpił przemiany i sprawa ta przedstawiona jest nam wyraźnie. Był człowiekiem Jezusem na początku swej misji, był z ducha spłodzonym Jezusem nad Jordanem, a od zmartwychwstania był Jezusem narodzonym z ducha, lecz zawsze był i jest tym samym Jezusem, Pomazańcem, a stwierdzenie „wczoraj i dziś, tenże i na wieki” znaczy, że ma On ten sam urząd, autorytet i relację względem ludzkości oraz że zawsze posiada ten sam charakter, to samo współczucie, tę samą miłość. Zmiana natury – wywyższenie aż do poziomu boskiego – nie odmieniło Jego charakteru w żaden sposób ani w żadnym stopniu. [369,2]