JEZUS – Nazywany Synem Człowieczym.

Pytanie (1911) – Czemu Jezus nazwany jest Synem Człowieczym?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że jest to jeden z Jego tytułów, jakimi był określany. Było wiele wspaniałych tytułów, a ten jest jednym z nich, i to bardzo odpowiednim. Pamiętajmy, że gdy Bóg zrządził, aby ziemię dać ludzkości, dał ją naszemu ojcu Adamowi, a Adam oczekiwał syna, który mógłby być jego dziedzicem, lecz pośród wszystkich synów Adamowych nie było żadnego, który mógłby być dziedzicem. Adam sam stracił prawo dziedzictwa do ziemi przez swoje nieposłuszeństwo, a ponieważ wszystkie jego dzieci są niedoskonałe, to nikt nie może rościć sobie pretensji do tego dziedzictwa. Gdyby kiedykolwiek znalazł się jakiś człowiek, który mógłby zupełnie zachować Boskie prawo, to miałby on rościć sobie pretensje do całego dziedzictwa, jakie miał ojciec Adam przed swoim upadkiem. W słusznym czasie Pan nasz Jezus przyszedł na ziemię; opuściwszy chwałę, jaką miał u Ojca, stał się ciałem – nie tylko przybrał ciało, ale stał się ciałem – i naówczas był człowiekiem. Stąd też Pismo Święte mówi o Nim, że był człowiekiem Chrystusem Jezusem [1 Tym. 2:5]. Wyzbył się chwały i czci, jaką posiadał w naturze duchowej i stał się ciałem, więc był Synem Człowieczym, jedynym, który przez swoje posłuszeństwo Boskiemu prawu mógł rościć sobie pretensję do dziedzictwa ziemi, ona Mu się należała; a gdy w taki sposób Jezus utwierdził swoje prawo do tego dziedzictwa jako Syn Człowieczy, dobrowolnie się go wyrzekł, aby mogło się ono stać okupem za Adama i jego rodzaj. [368,1]