JEZUS – Odpowiedzialność za Jego śmierć.

Pytanie (1911) – Kto zabił Jezusa Chrystusa – Żydzi czy poganie?

Odpowiedź – Odpowiadamy, że to Żydzi zabili Jezusa. Fakt, że ukrzyżowania dokonali rzymscy żołnierze na podstawie wyroku rzymskiego namiestnika Piłata, nie ma prawie żadnego znaczenia. Zróbmy porównanie: Przypuśćmy, że człowiek byłby powieszony. Kto byłby tym, co zabił tego człowieka? Czy byłby nim ten, co założył mu stryczek na szyję? W pewnym znaczeniu byłby to sam stryczek, w innym znaczeniu – człowiek, który pociągnął za powróz, lecz za tym wszystkim stałby sąd, który dał rozkaz wykonania egzekucji. Zatem, kto był tym, co spowodował ukrzyżowanie Jezusa? Najwyraźniej odpowiada na to święty Piotr. Oskarżył on niektórych spośród tych, co byli przy Nim w Dniu Pięćdziesiątnicy. Powiedział do nich: „Tego (...) wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowawszy, zabiliście” [Dzieje Ap. 2:23]. Wielu zatrwożyło się w sercach i mówili: „Cóż mamy czynić, mężowie bracia?”. Wtedy Piotr rzekł do nich: „Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was (...) na odpuszczenie grzechów”. „Wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako i książęta wasi” [Dzieje Ap. 2:37-38; Dzieje Ap. 3:17]. Widzimy więc, że święty Piotr wcale nie wspomniał żołnierzy rzymskich. Piłat był tylko przedstawicielem porządku i prawa, więc gdy Najwyższy Kapłan, nauczeni w Piśmie i faryzeusze domagali się, by dopilnował porządku, gdy naciskali, że jest to niezbędne, nie mógłby napisać cesarzowi w raporcie nic innego jak to, że zastosował się do warunków.

Proszę jednak nie zrozumieć, jakobym ja obwiniał za to Żydów. W opatrzności Bożej i w Jego zamiarze Jezus miał być ukrzyżowany; nie było sposobu uniknięcia tego, bo tak być musiało. Żydzi nie wiedzieli, kogo krzyżują i nie można ich za to winić bardziej niż Pawła za jego udział w ukamienowaniu Szczepana. Gdybym ja był Żydem i znalazł się w podobnych okolicznościach, być może uczyniłbym to samo, nie potrafię powiedzieć. [367,2]