JEZUS – Czy był taki jak Adam przed stworzeniem Ewy?

Pytanie (1910) – Czy człowiek Chrystus Jezus był taki jak Adam, zanim Ewa została wzięta z jego boku, czy taki jak Adam po stworzeniu Ewy, a przed pojawieniem się grzechu?

Odpowiedź – Nie wiem ani też nikt inny tego nie wie i nie myślę, aby stanowiło to jakąkolwiek różnicę. W Piśmie Świętym z pewnością nie ma nic, co by nam objaśniało, w jaki sposób nasz Pan był doskonały – czy tak jak Adam w jego doskonałości przed wzięciem Ewy z jego boku, czy też jak Adam po stworzeniu Ewy. Nie wiem o niczym takim w Biblii, co by pozwalało na to odpowiedzieć. Zdaje mi się, że to bez różnicy – dostateczność okupu była w Chrystusie, ponieważ tak czy owak był On Głową. Jeżeli był taki jak Adam po stworzeniu Ewy, to był odpowiedni i takim samym byłby też, gdyby był taki jak Adam przed stworzeniem Ewy. [366,2]