JEZUS – Spoczywający w grobie w dniu sabatu.

Pytanie (1910) – Czy miało to jakieś znaczenie, że nasz Odkupiciel znajdował się w grobie przez cały dzień sabatni?

Odpowiedź – Nigdy nie myślałem, że mogło to mieć jakieś znaczenie. Może i miało, lecz nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jezus miał powstać dnia trzeciego i miało to być w pierwszym dniu tygodnia, ponieważ pierwszy dzień tygodnia odpowiednio symbolizował, czyli przedstawiał, nowy początek, nową dyspensację, tak jak siódmy dzień tygodnia przedstawiałby dokończenie starej dyspensacji, czyli porządku rzeczy, ziemskiego porządku dla niego. Zatem odpoczywanie w pierwszym dniu tygodnia stosownie przedstawiałoby Go jako powstające Nowe Stworzenie – zapoczątkowanie nowego porządku rzeczy. Lecz nigdy nie zastanawiałem się nad dniem sabatu i czemu ten dzień, a nie jakiś inny, Pan spędził w grobie. [366,1]