JEZUS – Doskonałe życie ludzkie bez Zakonu.

Pytanie (1909) – Czy i bez zachowania Zakonu Jezus nie posiadał doskonałego życia ludzkiego i wiążących się z tym praw i przywilejów, które złożył jako okup za to, co zginęło?

Odpowiedź – Nikt nie ma prawa do podwójnego życia i nikt nie może uczynić więcej niż zachować Zakon. Jak pamiętacie, Zakon nawołuje: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej” [Mar. 12:30] i nie można uczynić więcej niż to, z wyjątkiem tego, co Jezus uczynił, oddając swoje życie. Jako doskonały człowiek, Jezus posiadał doskonałe życie, lecz musiał być doświadczony i Jego doświadczenia podczas trzech i pół roku były dowodem, czyli próbą, Jego ślubu poświęcenia aż na śmierć. Zachowywał Zakon i jednocześnie składał w ofierze swoje życie. Nasz rodzic Adam był doskonały i miał prawo do życia, lecz musiał być wypróbowany. Zachowanie Zakonu przez Jezusa dowiodło tylko, że był On człowiekiem doskonałym, ale nie dawało Mu to żadnych dodatkowych praw ponad prawa doskonałego człowieka. [365,1]