JEZUS – O przedludzkiej egzystencji.

Pytanie (1909) – Kiedy Jezus dowiedział się o swej przedludzkiej egzystencji?

Odpowiedź – Nie wiem. Nie powiedział nam tego. Czytamy tylko, że przyszedł od Boga. Wiemy także, że modlił się słowami: „A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał” [Jan 17:5 NB]. Także do Nikodema powiedział: „Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?” [Jan 3:12 NB]. Jak Bóg dał tę znajomość Jezusowi? To nie zostało objawione, lecz mogę wam podać pewną myśl, która stanowi pomoc dla mojego własnego umysłu. Gdy nadejdzie chwila naszej przemiany i staniemy się Nowymi Stworzeniami, te nowe ciała duchowe nie będą tymi samymi ciałami ziemskimi. Nie. Jak zatem będziemy pamiętać rzeczy z obecnego życia? Trudno nam jest wyobrazić to sobie obecnie; chyba że w ten sposób, iż Bóg, mając moc dać nam to nowe ciało, będzie też umiał wyryć w nowym umyśle te rzeczy, które utrwalają się obecnie w mózgu i wtedy wszystkie myśli obecnego czasu przypomną się nam w tym nowym stanie. Podobnie możemy sobie wyobrażać przemianę naszego Pana do stanu ziemskiego. Bóg odcisnął, czyli wyrył, w Jego umyśle wiedzę czy wspomnienie Jego stanu przedludzkiego. Jeżeli tamto jest możliwe, to i to musiało być możliwe. [364,1]