JEZUS – Kiedy stał się Chrystusem?

Pytanie (1909) – Kiedy Jezus stał się Chrystusem i kiedy my stajemy się rzeczywistymi członkami Jego Ciała? Czy dzieje się to przy spłodzeniu, czy też dopiero przy zmartwychwstaniu?

Odpowiedź – Jezus w czasie swego ofiarowania był spłodzony z ducha świętego i takim Go Bóg uznał, gdy powiedział: „Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie” [Mat. 17:5], lecz było to na próbę. Pamiętamy, jak w ogrodzie z wołaniem wielkim i ze łzami wznosił On prośby do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci, rozumiejąc, że gdyby w czymkolwiek uchybił, oznaczałoby to wieczną śmierć. Do stanu Chrystusa, pomazańca Bożego, nie doszedł w zupełnym znaczeniu tego słowa wcześniej, niż powstał z martwych. Przy zmartwychwstaniu został ogłoszony Synem Bożym w mocy.

Podobnie jest z nami. Otrzymujemy ducha świętego na mocy przymierza, które uczyniliśmy i jeśli pozostaniemy wierni, dostąpimy tego wszystkiego, lecz jeśli nie będziemy wierni, wszystko stracimy. My również będziemy synami Bożymi przez moc, czyli udział w Jego zmartwychwstaniu. [363,2]