JEZUS – Od zmartwychwstania, człowiekiem czy Bogiem?

Pytanie (1908) – Jeżeli nasz Pan nie był człowiekiem po swoim zmartwychwstaniu i nie będzie człowiekiem przy wtórym przyjściu, to jak mamy rozumieć Dzieje Ap. 17:31, gdzie jest powiedziane, że Bóg będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości „przez męża, którego na to naznaczył”?

Odpowiedź – Słowo „mąż” używane jest w Piśmie Świętym w różnorakim znaczeniu; na przykład, apostoł mówi, że Bóg z dwóch uczyni jednego nowego człowieka [Efezj. 2:15]. Jakich dwóch? Wiemy, na przykład, że byli Żydzi, Boży naród wybrany, z których wybrał On wszystkich, co byli gotowi, wszystkich, którzy byli w odpowiednim stanie serca, by przyjąć Go jako Oblubieńca, a On przyjął ich do siebie. „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” [Jan 1:11-12 NB]. Następnie przez cały ten wiek wybierał Malutkie Stadko z pogan i z tych to dwóch składać się będzie ów jeden nowy człowiek, którego głową jest Pan – Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, który jest Jego Ciałem. To będzie ten nowy „mąż”, przez którego Bóg będzie sądził świat w sprawiedliwości. [363,1]