JHWH – Nasza pozycja przed Nim.

Pytanie (1913-Z) – Czy jest sposób sprawdzenia, jaką pozycję zajmujemy przed Bogiem?

Odpowiedź – Apostoł Jan mówi, że „jeśliby serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu” (1 Jana 3:21). Abyśmy mogli zacząć mierzyć siebie i nasz postęp oraz dowiedzieć się, czy w sprawach naszego życia jesteśmy przyjemnymi Bogu, musimy po pierwsze wiedzieć, czy podjęliśmy kroki w celu wejścia do Jego rodziny. Czy w zupełności poświęciliśmy się, aby czynić Boską wolę? Jeżeli wiemy, że uczyniliśmy pełne ofiarowanie, to następnym pytaniem powinno być: Do jakiego stopnia znam Boską wolę i w jakim stopniu staram się ją czynić? Czy wykorzystuję mój czas, moje siły, wpływy i wszystko, co mam, jako ofiarę, najlepiej jak potrafię, nie ceniąc własnego życia? Jeżeli odkrywamy, że w ogólnym znaczeniu taki jest nasz sposób postępowania, to mamy wszelki powód do wielkiego zadowolenia.

Następnie przekonujemy się, że mamy się spodziewać, iż „wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą” (2 Tym. 3:12). Jeżeli tego świadectwa ducha świętego nie mamy, czyli nie doświadczamy żadnych prześladowań, to może znaczyć, że nie dozwalamy naszemu światłu świecić na zewnątrz. To nie powinno pobudzać nas do czynienia czegoś niedorzecznego, lecz powinniśmy zbadać samych siebie, aby stwierdzić, czy wydajemy nasze życie w Jego służbie. Gdy nie przechodzimy cierpień w obecnym czasie, to powinno to rodzić w nas zakłopotanie.

Gdy mamy prześladowania, to powinniśmy się upewnić, czy nie są one przypadkiem spowodowane jakimiś złymi czynami z naszej strony lub wtrącaniem się w cudze sprawy, ale że są cierpieniami dla Prawdy i braci. Jeżeli mamy te dowody, że weszliśmy do rodziny Bożej, jeżeli badamy, aby rozpoznawać i czynić Jego wolę, jeżeli mamy doświadczenia i trudności na naszej drodze i jesteśmy przez nie odpowiednio ćwiczeni, to możemy zaliczać siebie do Jego wiernego ludu. [361,2]