JHWH – Znaczenie głosu.

Pytanie (1913-Z) – O Adamie i Ewie jest napisane: „A wtem usłyszeli głos Pana Boga” [1 Mojż. 3:8]. Co mamy rozumieć przez głos Boga?

OdpowiedŸ – Przypuszczamy, że odnosi się to do naszego Pana Jezusa w Jego przedludzkim stanie. Logos był bogiem. Ów Logos, Słowo, Głos Boga, porozumiewał się z człowiekiem jako przedstawiciel Boga. [361,1]