JHWH – Pierwszy i Ostatni.

Pytanie (1912) – Proszę objaśnić słowa: „Ja Pan, pierwszy i ostatni” w Izaj. 41:4 i Izaj. 44:6.

Odpowiedź – Przypuszczam, iż chodzi o to, że Bóg jest jedynym, który powinien być uznawany. Wszyscy inni idą w zapomnienie. Ostatecznie, przy końcu On będzie jedynym Bogiem. Ta wyższość Ojca Niebieskiego została uznana przez naszego Pana Jezusa, gdy powiedział, że odda Królestwo Niebiańskiemu Ojcu, aby On był wszystkim we wszystkim. [360,3]