JHWH – Jego zajęcia przed stworzeniem Ziemi.

Pytanie (1911) – Co Bóg czynił przez całą wieczność tworzenia przed stworzeniem Ziemi?

Odpowiedź – Być może Jan Kalwin mógłby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie potrafię. Wiem tylko to, co jest powiedziane w Ewangelii według św. Jana 1:1, że na początku był Logos, a ów Logos – Słowo – był u [tego] Boga i [pewnym] Bogiem był ów Logos. On to był na początku u Boga i przez Niego wszystkie rzeczy się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jest tu opis Pana Jezusa w Jego przedludzkim stanie, zanim stał się człowiekiem i gdy był u Ojca, zanim jeszcze świat został stworzony. Pismo Święte mówi, że On był początkiem stworzenia Bożego i że następnie przez Niego stworzeni byli aniołowie i wszystkie inne rzeczy. Co było przed Logosem, nie wiem. Pismo Święte mówi nam tylko, że nasz Ojciec Niebieski nie miał początku i ja to przyjmuję. Moja głowa jest za mała, aby to zgłębić. Są rzeczy, co do których dobrze będzie, gdy uznamy je za niepojęte dla naszych umysłów. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać inną tego ilustrację, którą łatwo zrozumiecie. Powiedzmy, na przykład, że ktoś rzuciłby kamień, który miałby lecieć wiecznie, bez końca – gdzie spadłby ten kamień? Nigdzie by nie spadł, ale wciąż by pędził, czyż nie? Czy kamień ten, gdyby leciał bez końca, doleciałby kiedykolwiek do końca przestworzy? Nie, ponieważ przestworza nie mają końca. Widzicie, nie potraficie sobie wyobrazić ani nieograniczonych przestworzy, ani ograniczonych. W czym problem? Głowy nasze są na to za małe i nie mamy też niezbędnych informacji, jak rozsądzić takie rzeczy. Gdy rozważamy coś, co dotyczy Wszechmocnego Stwórcy, to musimy przyznać, że jesteśmy bardzo malutcy. Tyle tylko wiemy, ile On nam objawił. Czego nam nie objawił, tego wiedzieć nie możemy. [360,2]