JHWH – Autorem wszystkiego.

Pytanie (1911) – Jeżeli Bóg jest uosobieniem wszelkiego dobra i doskonałości, to musi być autorem absolutnie każdej rzeczy, od najprymitywniejszych tworów, jak i wszelkich przymiotów i czynników. Stąd też Bóg, chociaż dobry, będąc autorem wszystkiego, musi być również autorem grzechu.

Odpowiedź – Co za dziwne rozumowanie! Nie ma w nim nic biblijnego. Prosiłem o pytania biblijne. Pismo Święte mówi: „Doskonałe jest dzieło jego” [5 Mojż. 32:4 NB]. Nie ma żadnej wzmianki, że Bóg jest autorem grzechu lub czegokolwiek niedoskonałego. Bóg nie jest autorem grzechu; On potępił grzech. Czy może ktoś przypuszczać, żeby Bóg spowodował grzech, a później dał Syna swego, aby Ten mógł nas z grzechu odkupić? Niedorzeczne jest przypuszczenie, jakoby Wszechmocny Bóg miał być autorem grzechu, a później podejmować działanie przeciwko swemu własnemu dziełu. Bądźmy rozsądni, drodzy przyjaciele. [359,2]