JHWH – Kwestionowanie Jego metod.

Pytanie (1911) – Czemu Bóg, który jest pełen miłości, pozwolił, aby Jego Syn został ukrzyżowany? Czy jako doskonały Bóg nie mógł obmyślić innego planu, w którym Jego Syn nie musiałby być ukrzyżowany?

Odpowiedź – Pytanie to jest, drodzy przyjaciele, za obszerne, aby się można w nie zagłębić. Wymagałoby także omówienia kwestii dopuszczenia złego, a samo to zajęłoby nam co najmniej godzinę. Ci, co czytają nasze tygodniowe kazania, znajdą kazanie na ten temat, prawdopodobnie we wrześniu – w tym kazaniu znajdziecie odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg dopuścił zło. Albo, jeżeli sobie życzycie, możecie odszukać rozdział w I tomie „Wykładów Pisma Świętego” na ten temat – „Dozwolenie zła i jego związek z Boskim planem” [wykład VII]. To obejmuje problem, dlaczego Bóg dozwolił swemu Synowi cierpieć zło, ból i smutek. Czemu Bóg pozwala wam znosić smutki? Czemu pozwala komukolwiek ze swojego ludu cierpieć ból, zmartwienia i śmierć? Powód ku temu wszystkiemu tkwi w jednym źródle. Przystępując do tego przedmiotu z właściwym stanem umysłu – nie po to, by znaleźć winę w Bogu lub mówić Bogu, że powinien był to inaczej uczynić, ale raczej wierząc, że istnieje wielki Bóg, który stworzył ziemię, nas i wszystkie inne rzeczy oraz wierząc, że jest On uosobieniem sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy – z takiej perspektywy spójrzmy na Biblię i zobaczmy, co Bóg mówi i dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. A jeśli nawet nigdy nie bylibyśmy w stanie zrozumieć dlaczego, to przypisujmy winę raczej naszej ograniczonej zdolności rozumowania niż niedostatkowi mądrości u Boga – ponieważ nie jesteśmy wystarczająco zdolni, by sądzić Boga. Gdyby umysł nasz był dostatecznie rozwinięty, to z pewnością zrozumielibyśmy, że drogi Boże są proste, sprawiedliwe, słuszne i dobre. [359,1]