JHWH – Jego duch nie będzie się zawsze wadził.

Pytanie (1909) – W 1 Mojż. 6:3 czytamy: „I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat”. Kiedy duch Pański przestanie się wadzić z człowiekiem?

Odpowiedź – Odnośnie tego tekstu mam obecnie myśl nieco odmienną od tej, jaką miałem dawniej. Ciągle walczą one ze sobą, więc po prostu nie wiem jeszcze, co myślę. [358,2]