JHWH – Alfa i Omega.

Pytanie (1908) – Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” [Obj. 1:8 NB]. Czego ten tekst uczy?

Odpowiedź – Zajęliśmy się tym tekstem dogłębniej, niż będziemy mogli to zrobić teraz, w V tomie „Wykładów Pisma Świętego” i tam odsyłamy po bardziej szczegółową odpowiedź na to pytanie. Tu chcemy tylko nadmienić, że wyrażenie „początek i koniec” niekoniecznie oznacza, iż osoba, która jest końcem, przestanie istnieć. Możemy powiedzieć, że Ojciec Niebieski w pewnym znaczeniu jest początkiem i końcem, albowiem w Nim wszystko się zaczyna i wszystko kończy; albo wyrażając to inaczej, Bóg jest wszystkim we wszystkim. Wszystko koncentruje się w Boskiej, wszechmocnej potędze. Na przykład, tekst ten możemy także zastosować do naszego Pana Jezusa w tym znaczeniu, że był On początkiem i końcem stworzenia Bożego, jak to na innym miejscu mówi o Nim Pismo Święte – że był pierwszym, którego Bóg stworzył, i ostatnim; że oprócz Niego Bóg bezpośrednio nigdy nikogo nie stworzył, ale że wszystkie rzeczy stworzone były przez Niego i za Jego pośrednictwem jako Bożego przedstawiciela. [358,1]