IZRAEL I JUDA – Stosunek Przymierza.

Pytanie (1911)Kiedy dom Izraela i dom Judy znajdzie się w związku przymierza z Bogiem?

Odpowiedź – Dom Izraela i dom Judy wejdą w związek przymierza poprzez Nowe Przymierze, jak tylko Mesjasz w chwale ustanowi swoje Królestwo i przymierze zostanie wprowadzone. On już przygotowuje lepsze ofiary, musi je dopełnić i wkrótce wniesie krew, aby nią pokropić ubłagalnię. Jako następne w kolejności będzie miało miejsce kropienie, czyli błogosławienie ludzkości, a Izrael i Juda będą pierwszymi, którzy wejdą pod to zarządzenie; będą mieli pierwszy udział w tym wielkim błogosławieństwie, które stanie się udziałem nie tylko Izraela i nie tylko Judy, nie tylko ich razem, ale spłynie na wszystkie narody ziemi. Od Izraela rozpoczną się błogosławieństwa. [355,3]