SŁUGA – Bicie współsług.

Pytanie (1909) – Proszę o wytłumaczenie słów Jezusa: „Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje” – Mat. 24:48-49 (NB).

Odpowiedź – Rozumiemy, że przy końcu tego wieku Pan użyje pewnego sługi – czy chcecie nazywać go klasą, czy jednostką, obojętne – jeżeli ów sługa okaże się złym i utraci społeczność z Panem, można się spodziewać, że utraci swoje stanowisko. Jednym z dowodów, że został usunięty od społeczności z Panem i z zajmowanego stanowiska, będzie bicie współsług i zaprzeczanie obecności Chrystusa. Utraci on także ducha Chrystusowego i ducha prawdy odnoszącej się do obecności Pana. Nie jest powiedziane, że tak będzie, ale jeśliby to czynił. To pokazuje, że gdy Pan wybierze sługę, to na takich warunkach, że pozostanie on w Jego łasce i w harmonii z Nim, a jeżeli nie, to właśnie takie będą następstwa. [355,2]