IZRAEL – Jego upadek bogactwem pogan.

Pytanie (1909)„A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność?” (Rzym. 11:12). Kiedy była lub będzie ich „zupełność”? Co to znaczy?

Odpowiedź – Rozumiem, że apostoł wskazuje tutaj na koniec teraźniejszego wieku, gdy Bóg da Izraelowi pełnię swych obietnic pod Nowym Przymierzem.

Jeżeli działalność Boża względem Izraela była tylko częściowa, to jakich możemy się spodziewać od Boga błogosławieństw w czasie restytucji? Możemy się spodziewać błogosławieństw dla wszystkich narodów ziemi, tak jak Bóg obiecał Abrahamowi – zarówno poprzez jego duchowe, jak i ziemskie nasienie. [355,1]